KOLPING
WYBIERZ CENTRUM
Warunki uczestnictwa

Z pomocy mogą skorzystać osoby:

  • powyżej 50 roku życia;
  • bezrobotne lub bierne zawodowo;
  • z niepełnosprawnościami;
  • o niskich kwalifikacjach;
  • zamieszkujące powiaty: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów.