KOLPING
WYBIERZ CENTRUM
Oferta

Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:

 • indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta;
 • pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha;
 • szkoleń ECDL Base/Profile/E-citizen;
 • szkoleń i bonów szkoleniowych;  
 • staży zawodowych;
 • stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych;
 • zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy;
 • zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera zatrudnienia wspieranego;
 • poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną;
 • zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi;
 • doradztwa informatycznego;
 • zwrotu kosztów dojazdu;
 • usprawnień zapewniających dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami.