RIP50
WYBIERZ CENTRUM
Strona główna

ROZWÓJ I PRACA – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA

bezpłatne wsparcie w znalezieniu pracy

 

Kto może wziąć udział?

Projekt został skierowany do osób powyżej 50 roku życia, które są bezrobotne bądź bierne zawodowo

oraz zamieszkują teren  miasta Kraków lub powiatów: wielickiego, oświęcimskiego bądź  wadowickiego.

 

Nasza oferta gwarantuje:

•    szkolenia dopasowane do potrzeb każdego uczestnika, staże zawodowe, zatrudnienie subsydiowane

•    szkolenia i doradztwo komputerowe
•    pomoc doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy
•    stypendium szkoleniowe i stażowe
•    zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie materiałów niezbędnych do wzięcia udziału w zajęciach
•    opiekę nad osobami zależnymi (w tym dziećmi do lat 7 oraz osobami starszymi)

 


Ponadto, pomagamy w:

•    określeniu ścieżki rozwoju zawodowego poprzez zdobycie  nowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, 

•    podniesieniu kompetencji komputerowych, 
•    zdobyciu stażu zawodowego lub subsydiowanego zatrudnienia

 


Kontakt:

 

Centrum Wsparcia „Kolping”

 


Kraków ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, tel. 12 418 77 67, mail: 50.krakow@kolping.pl
Oświęcim: ul. Zagrodowa 1, 32-600 Oświęcim, tel. 512 718 056, mail: 50.oswiecim@kolping.pl
Wadowice: ul. Wojtyłów 13, 34-100 Wadowice, tel. 512 718 298 lub 33 873 21 10, mail: 50.wadowice@kolping.pl